در مورد   

         امكانات رايگان اينترنت

 1. ارسال رايگان فكس

 2. دريافت رايگان فكس  

 3. پست صوتي اينترنتي

 4. تماس تلفني رايگان 

 5. انتظار مكالمه اينترنتي

 6. يافتن نرم افزارهاي رايگان

   

هك 

 1. IP

 2. TCP/IP

 3. Spofing (كلاهبرداري)

 4. سوء استفاده از تگهاي مخفي

 5. ابزار هک کردن وب

 6. Filterمتوقف ساختن 

 7. آدرس سايت هاي هک 

 8. مخفي شدن در اتاق چت

 9. ايميل بومبر

 10. ليستي از پورت ها

  موفق ترين ها در دنياي كامپيوتر 

          50Megs آموزش ساخت سايت در 

بيل گيتس ثروتمندترين مرد جهان

دنياي وب لاگ : ساخت وب لاگ 

YAHOO      

               CityOnline@Noavar.com

  Design By:      mahdi_fanoodi@noavar.com 

 لوگوي سايت